ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ (Voucher) Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ψηφιακος μετασχηματισμος banner προγραμμα χρηματοδοτησης

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;

Ο σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν 90% και να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι είναι το Pobuca Experience Cloud;

Το Pobuca Experience Cloud είναι μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που έχει σχεδιαστεί από την Pobuca για να βοηθά brands και retailers να βελτιστοποιήσουν την Εμπειρία Πελατών (Customer Experience-CX), να αυξήσουν την Πιστότητα (Loyalty), την ικανοποίηση πελατών και την πελατοκεντρικότητα των υπηρεσιών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες (turn-key) λύσεις από συμβουλευτικές υπηρεσίες έως σχεδιασμό, τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, προσωποποιημένες λύσεις και υπηρεσίες μάρκετινγκ.

Το Pobuca Experience Cloud δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες B2C να οικοδομήσουν άμεσες, εξατομικευμένες σχέσεις με χιλιάδες ή και εκατομμύρια καταναλωτές μέσω τεχνολογίας και δεδομένων, αυξάνοντας το Loyalty και βοηθώντας brands και retailers να αξιολογήσουν με επιτυχία το CX, σχεδιάζοντας στη συνέχεια τη σωστή στρατηγική με βάση αξιόπιστα KPI και βελτιώνοντας το CX σε όρους πιστότητας, εξυπηρέτησης πελατών και καλύτερου engagement μέσω εξατομίκευσης.

Μετρήστε το Customer Experience

Πακέτο A

Τιμή: €1K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (social media, δημόσιες αξιολογήσεις)
 • CX metrics
 • Σύγκριση των CX metrics με σημεία αναφοράς του κάθε κλάδου
 • Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού

Πακέτο B

Τιμή: €2K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (social media, δημόσιες αξιολογήσεις)
 • CX metrics
 • Σύγκριση των CX metrics με σημεία αναφοράς του κάθε κλάδου
 • Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού
  Voice of Customer δεδομένα από δημόσιες αλληλεπιδράσεις (FB σχόλια & αξιολογήσεις)
 • Μία συμβουλευτική συνεδρία με ειδικό CX σύμβουλο

Πακέτο C

Τιμή: €6K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων και μέχρι 2,5K ιδιωτικές συζητήσεις με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (emails & chats)
 • CX metrics
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση αυτά που λένε
 • Voice of Customer δεδομένα
 • Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού
 • Μία συμβουλευτική συνεδρία τον μήνα με ειδικό CX σύμβουλο

Πακέτο D

Τιμή: €10K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων και μέχρι 5K ιδιωτικές συζητήσεις με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (emails & chats)
 • CX metrics
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση αυτά που λένε
 • Voice of Customer δεδομένα
 • Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού
 • Μία συμβουλευτική συνεδρία τον μήνα με ειδικό CX σύμβουλο

Πακέτο E

Τιμή: €12K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων και μέχρι 5K ιδιωτικές συζητήσεις με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (emails & chats ή ηχογραφημένων κλήσεων)
 • Προχωρημένα CX και Loyalty metrics
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση αυτά που λένε
 • Voice of Customer δεδομένα
 • Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού
 • Μία συμβουλευτική συνεδρία τον μήνα με ειδικό CX σύμβουλο

Πακέτο F

Τιμή: €15K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων και μέχρι 20K ιδιωτικές συζητήσεις με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (emails & chats ή ηχογραφημένων κλήσεων)
 • Προχωρημένα CX και Loyalty metrics
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση αυτά που λένε
 • Voice of Customer δεδομένα
  Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού
 • CX ειδοποιήσεις και προτάσεις
 • Μία συμβουλευτική συνεδρία τον μήνα με ειδικό CX σύμβουλο

Πακέτο G

Τιμή: €20K + ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά:

 • Ανάλυση δημοσίων αλληλεπιδράσεων και μέχρι 30K ιδιωτικές συζητήσεις με τους πελάτες με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (emails & chats ή ηχογραφημένων κλήσεων)
 • Προχωρημένα CX και Loyalty metrics
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών με βάση αυτά που λένε
 • Voice of Customer δεδομένα
 • Σύγκριση έναντι του ανταγωνισμού
 • CX ειδοποιήσεις και προτάσεις
 • Ερωτηματολόγια στους πιο πιστούς πελάτες
 • Μία συμβουλευτική συνεδρία τον μήνα με ειδικό CX σύμβουλο

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ,
 • είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
 • έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης),
 • κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ,
 • λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • συνιστούν νομική ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη), και
 • δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

Ποιο είναι το ύψος και το ποσοστό της χρηματοδότησης;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση αφορά στο 90% της επένδυσης.